Skip to the content

Privacybeleid

Bescherming van persoonlijke informatie

Gegevensbescherming heeft voor ons een hoge prioriteit en wij willen openheid en transparantie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie. Daarom hebben we een beleid opgesteld voor de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en beschermd.

Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om te voldoen aan onze wetgeving, en verplichtingen volgens de wettelijke en de overheid. Dit omvat het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het verzamelen en controleren van boekhoudingsinformatie in overeenstemming met boekhoudingsregels.

Welke soorten persoonlijke informatie gebruiken we?

We hanteren de volgende categorieën voor persoonlijke informatie

 • klantnummer
 • ordernummer
 • naam
 • postadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • transactiebedrag
 • transactiedatum

Welk wettelijk recht hebben we om uw persoonlijke gegevens te gebruiken?

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij houden uw informatie in overeenstemming met de Deense boekhoudingswet. Daarna wordt alle informatie op zodanige wijze verwijderd of geanonimiseerd dat de informatie u niet langer kan identificeren

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?

De aanbieder is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet op gegevensbescherming.

Waar slaan we uw informatie op?

De informatie die we over u verzamelen, wordt opgeslagen in Denemarken in de hostingcentra van CompuSoft A/S Danske en de eigen server van de aanbieder. Een dergelijke overdracht van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wie heeft toegang tot uw informatie?

Uw informatie wordt alleen gebruikt door de vertrouwde medewerkers van de aanbieder. De aanbieder fungeert als gegevensbeheerder voor uw persoonlijke gegevens en gebruikt de persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden. De aanbieder gebruikt echter meerdere gegevensproviders om ervoor te zorgen dat we het gewenste product en de gewenste service aan onze klanten kunnen leveren. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie aan derden verspreiden, verkopen of uitwisselen voor marketing buiten de aanbieder. Persoonlijke informatie die aan derden wordt verstrekt, wordt alleen gebruikt om u van dienst te zijn. Onder elk benoemd proces hieronder vindt u de individuele categorieën van derden.

 • Betaalkaarttransacties: DIBS of QuickPay
 • Boekingstransacties: CompuSoft A/SS

Wat zijn uw rechten?

Recht van toegang:

U heeft op elk moment het recht om te weten welke persoonlijke informatie wij over u hebben geregistreerd. Neem contact op met de aanbieder en we zullen uw persoonlijke gegevens per e-mail verzenden.

Het recht op correcte gegevens:

U hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd als ze onjuist zijn, inclusief het recht om onvolledige informatie volledig te maken.

Het recht om gegevens te verwijderen:

U hebt te allen tijde het recht om de persoonlijke informatie die wij gebruiken te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

 • U heeft een onopgeloste zaak bij ons.
 • U heeft een openstaande bestelling die nog niet is voltooid.
 • U heeft een economisch evenwicht met de aanbieder, ongeacht de betaalwijze.
 • U wordt verdacht van het hebben of misbruiken van onze diensten in de afgelopen vier jaar
 • Uw schuld werd doorverkocht aan derden in de afgelopen drie jaar of binnen een jaar voor overleden klanten
 • Als u een aankoop heeft gedaan, houden we uw persoonlijke gegevens in verband met uw transactie ter verantwoording

Uw recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw gegevens op basis van legitieme belangen:

U heeft het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie op basis van de legitieme belangen van de aanbieder. De aanbieder zal uw persoonlijke gegevens niet blijven gebruiken tenzij we een redelijke reden voor het gebruik ervan kunnen aantonen, die uw wensen en rechten overschrijdt en/of op basis van wettelijke vereisten.

Uw recht om u te verzetten tegen directe marketing:

U heeft het recht u te verzetten tegen directe marketing, inclusief profielanalyse voor marketingsdoeleinden.

 • Neem rechtstreeks contact op met de aanbieder.

Het recht op beperkt gebruik:

 • U heeft in de volgende omstandigheden recht op een beperkt gebruik van uw persoonlijke gegevens door de aanbieder:
 • Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van gegevens op basis van de legitieme belangen van de aanbieder, moet de aanbieder al het gebruik van de relevante persoonlijke informatie beperken en nagaan of onze legitieme belangen aan u vooraf gaan.
 • Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet de provider het gebruik van de betreffende gegevens beperken terwijl de juistheid van deze persoonlijke gegevens wordt gecontroleerd.
 • Als de verwerking ongepast is, kunt u bezwaar maken tegen het verwijderen van uw persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een beperkt gebruik van uw persoonlijke gegevens vragen.
 • Als de aanbieder uw persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, moeten zij een juridische claim indienen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming zeer serieus en daarom kunt u voor vragen altijd contact opnemen met de aanbieder.

Het recht om een ​​beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit:

Als u van mening bent dat de aanbieder uw persoonlijke gegevens onjuist verwerkt, neemt u contact op met CompuSoft via info@compusoft.dk. U heeft ook de mogelijkheid om een ​​beroep te doen op de gegevensinspectie.